Arkisto 7 helmikuun, 2022

Tukea Seuroille, valmentajille ja pelaajille

Seuroille

Seuroissa toimii jo n. 700 päätoimista ja tämän päälle satoja puolipäiväisiä ammattilaisia tärkeissä eri seuratehtävissä. Seurajohtamisen puolella on toimitusjohtajia ja toiminnanjohtajia. Urheilupuolella on mm. urheilutoimenjohtajia, valmennuspäälliköitä, junioripäälliköitä, talenttivalmentajia, valmennuksen osaamisen kehittäjiä sekä monia eri osa-alueiden valmentajia.

Lisäksi seuroissa on paljon muita tärkeitä positioita, kuten esim. hallinnon-, toimiston-, viestinnän-, markkinoinnin- ja myynnin osaajia.

Seuroille on erittäin tärkeää saada rekrytoitua juuri oman seuran identiteetin näköinen ammattilainen. Henkilörekrytoinnit ovat usein pitkiäkin prosesseja, joissa tulee huomioida monia eri asioita. Itse olen saanut sekä rekrytoida, että auttamassa seuroja oikeissa rekrytoinneissa.

Mikäli seurasi tarvitsee tukea seuran pää-/ ototoimisen henkilön rekrytointiin, niin autan mielelläni.

Valmentajille

Tarvitsetko tukea päivittäisen arjen toiminnassa. Mentoria, jolle soittaa kysyäkseen neuvoa tai ihan vain keskustelukaveria. Entä tarvitsetko apua suunnitellessasi tulevaisuuttasi valmentajana kotimaassa tai kenties ulkomailla. Apua myös työpaikan etsinnässä hyvään seuraan. Ole yhteydessä, niin autan mielelläni.

Pelaajille

Tarvitsetko tukea päivittäisen arjen toiminnassa. Seurasi tarjoaa tätä varmasti. Minun tehtäväni on auttaa sinua yksilöllisesti, jotta olet aina sinulle parhaassa seurassa, joka välittää sinusta niin ihmisenä kuin pelaajanakin. Huolehtii sinun sekä jalkapalloilullisista, että sen ulkopuolisista asioista, jotta saat keskittyä täysipainoiseen kehittymiseen edetäksesi pelaajana niin pitkälle kuin siipesi kantaa.

Mikäli tarvitset tukeani, niin autan mielelläni.

Vesa Mäki
Seuramentor
+358 40 591 8859
vesa.maki@seuramentor.fi
seuramentor@gmail.com
www.seuramentor.fi

Tukea seurojen valmentajakoulutukseen

Palloliitto tarjoaa erinomaiset valmentajakoulutukset. Nykyään on myös saatavilla monia eri hyväksi todettuja täydennyskoulutuksia. Itse suosittelen, että seurat laativat jokaiselle valmentajalle oman valmentajan kehityssuunnitelman, mikä pitää sisällään sekä lyhyen, että pitkän tähtäimen suunnitelman. Toki suunnitelma tulee laatia yhdessä valmentajan kanssa.

Palloliiton koulutusten rinnalla kannattaa pohtia kunkin valmentajan omia erityistarpeita ja kehityskohteita. Yksilöllinen tutorointi -prosessi on yksi hyvä tapa auttaa valmentajaa eteenpäin. Itse käytän omaa metodia valmentajan tutoroinnissa, jossa edetään kohti valmentajan kehityskohteita systemaattisesti.

Pelaajascouttaus on Eurooppalaisten seurojen yksi keskeisimpiä toimia. Osa akatemioista jopa panostaa enemmän scouttaukseen, kuin omaan akatemiatoimintaan. Suomessa onneksi vielä pääkeskittyminen on omassa pelaajakehityksessä, mutta miten hyvin osaamme pelaajascoutauksen ja ennen kaikkea miten seuramme on organisoinut sen.

Valmentajien teemakoulutuksia löytyy jo paljon. Oma osaaminen painottuu esim. harjoitusten rakenteeseen ja harjoitusten organisointiin. Havainnoinnin teoria ja oppiminen ovat yksi vahvuuksistani, myös pelipaikkakohtainen valmennus.

Mikäli seurasi tarvitsee tukea valmentajakoulutuksiin, niin tulen mielelläni keskustelemaan niistä. Alla esimerkiksi muutamia esimerkkejä

 1. Pelaajascouttaus
 2. Valmentajien tutorointi
 3. Teemakoulutukset esim. Pelipaikkakohtainen valmennus, harjoitusten organisointi/rakenne tai havainnointi jalkapallossa

Vesa Mäki
Seuramentor
+358 40 591 8859
vesa.maki@seuramentor.fi
seuramentor@gmail.com
www.seuramentor.fi

Tukea seurojen pelaajakehitykseen

Haluatteko kehittää seuranne pelaajakehitystä? Miten seuran akatemiatoiminta tulisi organisoida? Minkä ikäisille ja tasoisille pelaajille kannattaa akatemiatoiminta käynnistää? Mitä akatemiatoiminnalta vaaditaan?

Onko seurassanne riittävää osaamista nuorten kansainvälisestä huipputasosta? Miten voisi lisätä tämän tietoisuutta?

Olen saanut olla mukana yli 25 vuoden aikana suomalaisessa huippujalkapallossa ja samalla saanut vierailla useissa eri akatemioissa ympäri Eurooppaa. Kuuluin kahden vuoden ajan ECAn (European Club Association) pelaajakehitystyöryhmään, jossa oli mukana useita Eurooppalaisia huippuseuroja (mm. Ajax, Athletic Club, Anderlect, Benfica, Leverkusen, ManU, Atalanta, Olympique). Tämän työryhmän tapaamisissa keskeisimpiä teemoja oli akatemioiden tiedonvaihto ja niiden kehittäminen.

Mikäli seurasi tarvitsee tukea pelaajakehityksen suunnitteluissa, niin tulen mielelläni keskustelemaan niistä. Alla esimerkiksi yksityiskohtia;

 1. Akatemiatoiminnan kehittäminen
 2. Yksilöllinen pelaajakehitys
 3. KV tason vaatimukset

Vesa Mäki
Seuramentor
+358 40 591 8859
vesa.maki@seuramentor.fi
seuramentor@gmail.com
www.seuramentor.fi

Tukea valmennuslinjan päivitykseen

Seuran valmennuslinjan ”iso kuva” avautuu paljon helpommin, kun seuran oma profiili ja strategia ovat selvillä. Valmennuslinjan yksi tärkeimmistä ominaisuuksista on juuri vastata seuran omiin tavoitteisiin ja arvoihin.
Jotta valmennuslinja saadaan myös toimimaan kentällä, kannattaa valmennuslinja myös tiivistää ja yksinkertaistaa. Mitä laajempi valmennuslinja on, niin sen haastavampaa on saada asiat jalkautettua ja yhtenäisesti toimimaan kentällä. Tähän liittyy vahvasti myös toiminnan raportointi ja seuranta. Suurin osa valmentajista toimii vapaaehtois- ja oto-toimin, eikä heillä ole usein aikaa tehdä työllistäviä raportteja. Myös seuran valmennuspäällikön työ vaikeutuu, mitä laajempi valmennuslinja ja raportointijärjestelmä ovat käytössä. Siksi on tärkeää keskittyä olennaiseen.

Toimiessani kolmessa eri seurassa valmennuspäällikkönä ja urheilutoimenjohtajana sain olla mukana rakentamassa seurojen valmennuslinjoja sekä niiden jalkautumisen toimintatapoja. Palloliiton valmennuspäällikkönä sain olla tukemassa monien seurojen vastaavia prosesseja.

Ekkono -metodi on yksi perusta, minkä ympärille itse näen hyvän valmennuslinjan rakentuvan. Tärkeää on vain löytää ekkonosta, kuten muualtakin oikeat yksityiskohdat seuran omaan valmennuslinjaan. Yhtä valmista tapaa/linjaa ei ole olemassa, vaan jokaisen seuran tulee rakentaa juuri itselleen oikean.

Mikäli seurasi tarvitsee tukea esimerkiksi joihinkin alla oleviin asioihin, tulen mielelläni keskustelemaan niistä.

 1. Valmennuslinjan päivitystyö
 2. Valmennuslinjan jalkautus
 3. Miten valmennuslinja sisältyy seuran strategiaan

Vesa Mäki
Seuramentor
+358 40 591 8859
vesa.maki@seuramentor.fi
seuramentor@gmail.com
www.seuramentor.fi

Tukea seurakehitykseen

Suomessa toimii lähes 1000 jalkapalloseuraa. Jokaisella seuralla on oma tärkeä rooli Suomalaisessa jalkapallossa. Osa seuroista on perustettu aikuisten harrastejalkapalloa tavoittelevaksi seuraksi, osa perustaa toimintansa lasten ja nuorten harrastamiseen, kun taas osa seuroista haluaa keskittyä pelaajakehitykseen tavoitellakseen auttaa pelaajia kehittymään ammattijalkapalloilijaksi.

Kaikkia näitä seuroja tarvitaan. Seurat voivat myös profiloitua monipuolisesti. Tärkeää seurojen kannalta on, että jokainen seura itse tietää, mitä varten on olemassa. Näin myös jäsenten, kuten pelaajien, valmentajien ja muiden seuratoimijoiden rekrytointi on paljon helpompaa. Silloin jokainen pystyy valitsemaan itselleen oman tavoitetason mukaisen seuran, eikä myöhemmin tule pettymyksiä, kun odotukset seuran tavoitteista eivät toteudukaan.

Seurajohtaminen on vaativaa. Johdettavana ovat ihmiset ja asiat. Miten yhdistää ihmisjohtaminen strategiajohtamiseen. Miten otamme huomioon vapaaehtoiset, kannattajat ja yhteistyökumppanit? Miten tulemme median kanssa toimeen?

Mikäli seurasi kaipaa tukea pohdiskeluun oman seuran roolista (profiilista) ja seurajohtamisesta, tulen mielelläni keskustelemaan niistä kanssanne. Olen saanut olla muutamassa seurassa mukana eri seurajohtajan tehtävissä, sekä Palloliiton työssäni auttamassa useita seuroja seurajohtamisen arjessa. Alla muutama esimerkki yksittäisiin tarpeisiin. Näitä voidaan hyvin yhdistellä ja vaihtaa seuran omien tarpeiden mukaan

 1. Seuran oman identiteetin ja metodin päivitys
 2. Seuran oman profiilin löytäminen tai päivitys
 3. Tukea seuran johtamiseen
 4. Seuran arvojen päivitystyö ja miten ne saadaan toimimaan arjessa
 5. Seuran toimintasuunnitelman ja talousarvion laadinta
 6. Seuran strategian ja toimintasuunnitelman seuranta
 7. Seurayhteistyön kehittäminen
 8. Tuki seuran laatujärjestelmäprosessille
 9. KV toiminnan kehittäminen

Vesa Mäki
Seuramentor
+358 40 591 8859
vesa.maki@seuramentor.fi
seuramentor@gmail.com
www.seuramentor.fi

Tukea seurakehitykseen ja valmentajakoulutukseen

Palloliitto tarjoaa kattavasti suomalaisille jalkapalloseuroille monipuolista koulutusta ja tukea. Monilla seuroilla on myös itsellään jo hyvät koulutus- ja kehityssuunnitelmat, omat kouluttajat ja koulutusverkostot.

Tiedämme, kuitenkin että seuratyö on kovin hektistä ja arkirutiineista selviämistä. Siksi onkin tärkeää, että seuran arkirutiinit ovat selkeät ja kunkin seuraprofiilin mukaiset ja että seuroissa keskitytään oikeisiin asioihin.

Haastavaa on myös löytää seuralle oikeat työntekijät, jotka ovat sekä ammattilaisia omalla osa-alueellaan, että sopivat täydellisesti seuralle.

Mikäli seurasi kaipaa vielä jossain osa-alueella lisätukea, niin olen valmis auttamaan.

Oma metodini, on haastaa seurat ja sen toimihenkilöt löytämään itse oman seuraprofiilin sekä strategian ja arvojen mukaiset toimintatavat.

Ja miten ne saadaan parhaalla tavalla jalkautumaan seuran arkeen, jotta seuran yhteiset tavoitteet saavutetaan.

Vesa Mäki
Seuramentor
+358 40 591 8859
vesa.maki@seuramentor.fi
seuramentor@gmail.com
www.seuramentor.fi

Vesa Mäki

email

+358 40 591 8859
vesa.maki@seuramentor.fi
seuramentor@gmail.com
www.seuramentor.fi

SEURAJOHTAJANA (FC Inter)

ECA JÄSENENÄ (European Club Association)

HALLITUSTYÖSKENTELY (Liigahallitus vpj, kaupunginhallitus pj)

URHEITOIMENJOHTAJANA (FC Inter)

VALMENNUSPÄÄLLIKKÖNÄ (TPS, PiPS, SPL Turun piiri)

VALMENTAJANA UEFA PRO KOULUTUS (FC Inter, TPS, KaaPo, PiPS, Palloliitto maa-/aluejoukkueet)

VALMENTAJAKOULUTTAJANA (UEFA A ja alemmat tasot)

VALMENTAJAKOULUTTAJIEN KOULUTTAJANA (Palloliitto)

EKKONO-ASIANTUNTIJA (10v kokemus) 

TUTORINA (Useissa seuroissa)

EDUSTAJANA (pelaajille ja valmentajille)