Tukea seurojen valmentajakoulutukseen

Palloliitto tarjoaa erinomaiset valmentajakoulutukset. Nykyään on myös saatavilla monia eri hyväksi todettuja täydennyskoulutuksia. Itse suosittelen, että seurat laativat jokaiselle valmentajalle oman valmentajan kehityssuunnitelman, mikä pitää sisällään sekä lyhyen, että pitkän tähtäimen suunnitelman. Toki suunnitelma tulee laatia yhdessä valmentajan kanssa.

Palloliiton koulutusten rinnalla kannattaa pohtia kunkin valmentajan omia erityistarpeita ja kehityskohteita. Yksilöllinen tutorointi -prosessi on yksi hyvä tapa auttaa valmentajaa eteenpäin. Itse käytän omaa metodia valmentajan tutoroinnissa, jossa edetään kohti valmentajan kehityskohteita systemaattisesti.

Pelaajascouttaus on Eurooppalaisten seurojen yksi keskeisimpiä toimia. Osa akatemioista jopa panostaa enemmän scouttaukseen, kuin omaan akatemiatoimintaan. Suomessa onneksi vielä pääkeskittyminen on omassa pelaajakehityksessä, mutta miten hyvin osaamme pelaajascoutauksen ja ennen kaikkea miten seuramme on organisoinut sen.

Valmentajien teemakoulutuksia löytyy jo paljon. Oma osaaminen painottuu esim. harjoitusten rakenteeseen ja harjoitusten organisointiin. Havainnoinnin teoria ja oppiminen ovat yksi vahvuuksistani, myös pelipaikkakohtainen valmennus.

Mikäli seurasi tarvitsee tukea valmentajakoulutuksiin, niin tulen mielelläni keskustelemaan niistä. Alla esimerkiksi muutamia esimerkkejä

  1. Pelaajascouttaus
  2. Valmentajien tutorointi
  3. Teemakoulutukset esim. Pelipaikkakohtainen valmennus, harjoitusten organisointi/rakenne tai havainnointi jalkapallossa

Vesa Mäki
Seuramentor
+358 40 591 8859
vesa.maki@seuramentor.fi
seuramentor@gmail.com
www.seuramentor.fi

Tukea seurakehitykseen ja valmentajakoulutukseen

Palloliitto tarjoaa kattavasti suomalaisille jalkapalloseuroille monipuolista koulutusta ja tukea. Monilla seuroilla on myös itsellään jo hyvät koulutus- ja kehityssuunnitelmat, omat kouluttajat ja koulutusverkostot.

Tiedämme, kuitenkin että seuratyö on kovin hektistä ja arkirutiineista selviämistä. Siksi onkin tärkeää, että seuran arkirutiinit ovat selkeät ja kunkin seuraprofiilin mukaiset ja että seuroissa keskitytään oikeisiin asioihin.

Haastavaa on myös löytää seuralle oikeat työntekijät, jotka ovat sekä ammattilaisia omalla osa-alueellaan, että sopivat täydellisesti seuralle.

Mikäli seurasi kaipaa vielä jossain osa-alueella lisätukea, niin olen valmis auttamaan.

Oma metodini, on haastaa seurat ja sen toimihenkilöt löytämään itse oman seuraprofiilin sekä strategian ja arvojen mukaiset toimintatavat.

Ja miten ne saadaan parhaalla tavalla jalkautumaan seuran arkeen, jotta seuran yhteiset tavoitteet saavutetaan.

Vesa Mäki
Seuramentor
+358 40 591 8859
vesa.maki@seuramentor.fi
seuramentor@gmail.com
www.seuramentor.fi