Kategoria Valmentajakoulutus

Tukea seurojen valmentajakoulutukseen

Palloliitto tarjoaa erinomaiset valmentajakoulutukset. Nykyään on myös saatavilla monia eri hyväksi todettuja täydennyskoulutuksia. Itse suosittelen, että seurat laativat jokaiselle valmentajalle oman valmentajan kehityssuunnitelman, mikä pitää sisällään sekä lyhyen, että pitkän tähtäimen suunnitelman. Toki suunnitelma tulee laatia yhdessä valmentajan kanssa.

Palloliiton koulutusten rinnalla kannattaa pohtia kunkin valmentajan omia erityistarpeita ja kehityskohteita. Yksilöllinen tutorointi -prosessi on yksi hyvä tapa auttaa valmentajaa eteenpäin. Itse käytän omaa metodia valmentajan tutoroinnissa, jossa edetään kohti valmentajan kehityskohteita systemaattisesti.

Pelaajascouttaus on Eurooppalaisten seurojen yksi keskeisimpiä toimia. Osa akatemioista jopa panostaa enemmän scouttaukseen, kuin omaan akatemiatoimintaan. Suomessa onneksi vielä pääkeskittyminen on omassa pelaajakehityksessä, mutta miten hyvin osaamme pelaajascoutauksen ja ennen kaikkea miten seuramme on organisoinut sen.

Valmentajien teemakoulutuksia löytyy jo paljon. Oma osaaminen painottuu esim. harjoitusten rakenteeseen ja harjoitusten organisointiin. Havainnoinnin teoria ja oppiminen ovat yksi vahvuuksistani, myös pelipaikkakohtainen valmennus.

Mikäli seurasi tarvitsee tukea valmentajakoulutuksiin, niin tulen mielelläni keskustelemaan niistä. Alla esimerkiksi muutamia esimerkkejä

  1. Pelaajascouttaus
  2. Valmentajien tutorointi
  3. Teemakoulutukset esim. Pelipaikkakohtainen valmennus, harjoitusten organisointi/rakenne tai havainnointi jalkapallossa

Vesa Mäki
Seuramentor
+358 40 591 8859
vesa.maki@seuramentor.fi
seuramentor@gmail.com
www.seuramentor.fi