Tukea valmennuslinjan päivitykseen

Tukea valmennuslinjan päivitykseen

Seuran valmennuslinjan ”iso kuva” avautuu paljon helpommin, kun seuran oma profiili ja strategia ovat selvillä. Valmennuslinjan yksi tärkeimmistä ominaisuuksista on juuri vastata seuran omiin tavoitteisiin ja arvoihin.
Jotta valmennuslinja saadaan myös toimimaan kentällä, kannattaa valmennuslinja myös tiivistää ja yksinkertaistaa. Mitä laajempi valmennuslinja on, niin sen haastavampaa on saada asiat jalkautettua ja yhtenäisesti toimimaan kentällä. Tähän liittyy vahvasti myös toiminnan raportointi ja seuranta. Suurin osa valmentajista toimii vapaaehtois- ja oto-toimin, eikä heillä ole usein aikaa tehdä työllistäviä raportteja. Myös seuran valmennuspäällikön työ vaikeutuu, mitä laajempi valmennuslinja ja raportointijärjestelmä ovat käytössä. Siksi on tärkeää keskittyä olennaiseen.

Toimiessani kolmessa eri seurassa valmennuspäällikkönä ja urheilutoimenjohtajana sain olla mukana rakentamassa seurojen valmennuslinjoja sekä niiden jalkautumisen toimintatapoja. Palloliiton valmennuspäällikkönä sain olla tukemassa monien seurojen vastaavia prosesseja.

Ekkono -metodi on yksi perusta, minkä ympärille itse näen hyvän valmennuslinjan rakentuvan. Tärkeää on vain löytää ekkonosta, kuten muualtakin oikeat yksityiskohdat seuran omaan valmennuslinjaan. Yhtä valmista tapaa/linjaa ei ole olemassa, vaan jokaisen seuran tulee rakentaa juuri itselleen oikean.

Mikäli seurasi tarvitsee tukea esimerkiksi joihinkin alla oleviin asioihin, tulen mielelläni keskustelemaan niistä.

  1. Valmennuslinjan päivitystyö
  2. Valmennuslinjan jalkautus
  3. Miten valmennuslinja sisältyy seuran strategiaan

Vesa Mäki
Seuramentor
+358 40 591 8859
vesa.maki@seuramentor.fi
seuramentor@gmail.com
www.seuramentor.fi

admin

Vastaa